• REKRUTACJA 2021/2022

     • Rekrutacja 2021/2022

      SZANOWNI RODZICE

      Karta_zgloszenia_do_klasyI_2021.2022.doc

      WNIOSEK_przyjecie_do_klasyI_2021.2022.doc

      DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY (tj. miasto Szczytna, Chocieszów, Łężyce, Niwa, Studzienno, Wolany, Złotno) przyjmowane będą do szkoły podstawowej z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA. Zapisu dziecka można dokonać  w sekretariacie szkoły  do 19 marca 2021 r. w godzinach od 7.00 do 15.00.

      Przy zgłoszeniu dziecka należy wypełnić  KARTĘ ZGŁOSZENIA, którą można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły  www.spszczytna.pl

      DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY podlegają procedurze rekrutacyjnej jeżeli szkoła posiada wolne miejsca. Rodzice dziecka składają do dyrektora wniosek w sekretariacie szkoły do 19 marca 2021 r. w godzinach od 7.00 do 15.00.

      Wniosek można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły  www.spszczytna.pl