Nawigacja

  • KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

   z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

   (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) przyjmujemy do wiadomości, że:

    

   1. Administratorem danych osobowych jest:
    Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Szczytnej,
    ul. Kościelna 6  57-330 Szczytna, dyrektor: Renata Dudek tel. 74 8683364 
    e-mail: sp-szczytna@o2.pl
   2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej  jest Pani Joanna Zachariasz, e-mail: jotka12@op.pl
   3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   • realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych na podstawie wynikającej  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe,
   • realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (monitoring wizyjny, archiwizacja dokumentów),
   • realizacji zadań objętych wyrażoną zgodą rodzica, na podstawie wynikającej z art. 6
    ust. 1 lit. c RODO,
   1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów, dane objęte zgodą do czasu cofnięcia zgody.
   2. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   3. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO,
   4. Podanie (przez Pana/Panią) danych osobowych dziecka jest obowiązkowe w zakresie objętym ustawą, a w pozostałych sprawach dobrowolne,
   5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

    

 • EduPage and the GDPR

  Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
   

  Polityka prywatności

  Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

   
 • Napisz do nas

  If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
  wczytywanie danych z serwera, proszę czekać

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA w Szczytnej im. Orła Białego
  Szczytna ul. Kościelna 6
  sp-szczytna@o2.pl
 • (074) 86-83-364

Galeria zdjęć