Nawigacja

Nawigacja

KALENDARZ

KONKURSÓW SZKOLNYCH

Rok szkolny 2019/2020

 

Miesiąc

ZADANIA

Adresaci

ODPOWIEDZIALNI

CEL GŁÓWNY

WRZESIEŃ

Igrzyska Rodzinne.

Uczniowie

Rodzice

p. Mieczysław Wianecki

p. Bogdan Żurek

promowanie aktywnego stylu życia

rozwijanie sprawności fizycznej

Turniej „Tymbarku”.

I - V

p. Mieczysław Wianecki

p. Bogdan Żurek

Konkurs zDolny Ślązak,

VII-VIII

p. Elżbieta Nowicka-Kula

Nauczyciele-przedmiotowcy

rozwijanie zdolności polonistycznych, matematycznych i językowych

promowanie wartości nauki

PAŹDZIER.

Konkurs plastyczny

„Dary jesieni”.

I-III

p. Krystyna Kreiser

p. Bożena Duńka

doskonalenie umiejętności plastycznych                            

Konkurs organizowany przez Zarząd Główny LOP.

IV-VIII

p. Dominika Mielnik

podnoszenie świadomości proekologicznej

Zawody na rowerach  „Pumping In the bike” – na torze pumptrackowym.

I-VIII

p. Mieczysław Wianecki

p. Bogdan Żurek

rozwijanie sprawności fizycznej

Konkurs Biblijny.

IV - VIII

p. Joanna Filary-Rompa

ks. Stanislau Adamovich

ks. Adam Wróbel

pogłębienie wiedzy religijnej

LISTOPAD

Konkurs Poezji Nimieckojęzycznej

IV - VIII

p. Agnieszka Drozdowska

p. Monika Spyra

podniesienie kompetencji

językowych

Kubuś Puchatek.

1) Konkurs wiedzy.

2) Konkurs pięknego czytania wersji anglojęzycznej.

III

p. Katarzyna Chorzępa

p. Beata Hoffman

p. Sylwia Kotomska

kształtowanie kompetencji czytelniczych

podniesienie kompetencji

językowych

Wojewódzki konkurs LOP

„ Mój las”.

I-VIII

p. Dominika Mielnik

 pogłębienie wiedzy przyrodniczej

GRUDZIEŃ

 Leśne Łamigłówki we współpracy z Nadleśnictwem Zdroje

I-VIII

p. Dominika Mielnik

rozwijanie zdolności artystycznych

pogłębienie wiedzy przyrodniczej

Konkurs stroików bożonarodzeniowych.    

I-VIII

p. Danuta Bubółka

rozwijanie zdolności artystycznych

kultywowanie tradycji

Konkurs wiedzy o AIDS. 

VIII

p. Renat Całka

p. Artur Całka

promocja zdrowia

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową.

I-VIII

p. Katarzyna Golańska-Schulz

rozwijanie zdolności artystycznych

Szkolny Konkurs Przyrodniczo – Biologiczny.

IV-VIII

p. Dominika Mielnik

p. Renata Całka

p. Artur Całka

pogłębienie wiedzy przyrodniczej

wyłonienie laureatów do etapu powiatowego

STYCZEŃ

Konkurs recytatorski „Pegazik”.

IV-VIII

p. Katarzyna Chorzępa

p. Beata Hoffman

p. Agnieszka Filary

p. Magdalena Kaspera

p. Dorota Tracz

rozwijanie zdolności polonistycznych uczniów

LUTY

Konkurs z języka angielskiego.

VII-VIII

p. Paulina Kornet

p. Sylwia Jakubczyk

p. Sylwia Kotomska

rozwijanie zdolności językowych

Konkurs informatyczny.

IV-VIII

p. Artur Całka

p. Sylwia Jakubczyjk

podnoszenie kompetencji informatycznych

Konkurs ortograficzny.

II-III

p. Danuta Bubółka

p. Aldona Olak

p. Agata Futoma

p. Krystyna Kreiser

p. Renata Marek

podnoszenie kompetencji językowych

Konkurs matematyczny.

IV-VIII

p. Elżbieta

Nowicka-Kula

p. Alicja Kaczałek

p. Renata Dudek

rozwijanie zdolności  matematycznych uczniów

wyłonienie uczestników Konkursu Matematycznego Kangur

 

MARZEC

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR.

IV-VIII

p. Renata Dudek

rozwijanie zdolności matematycznych

Konkurs recytatorski.

I-III

p. Renata Marek

p. Danuta Bubółka

rozwijanie zainteresowań                               i zdolności

Mistrz Ortografii

IV-VIII

p. A. Filary

p. S. Jakubczyk

p. D. Tracz

p. M. Kaspera

rozwijanie zdolności językowych

 „Sprachdoktor”

- konkurs z języka niemieckiego

IV-VIII

p. Monika Spyra

p. Agnieszka Drozdowska

podnoszenie kompetencji językowych

Szkolny konkurs o zdrowym odżywianiu – Trzymaj formę

VII - VIII

p. Artur Całka

p. Renata Całka

promocja zdrowia

KWIECIEŃ

Konkurs języka angielskiego „Angol 5”.

IV-VI

p. Sylwia Kotomska

p. Sylwia Jakubczyk

p. Paulina Kornet

podnoszenie kompetencji językowych

Konkurs matematyczny

I-III

p. Renata Marek

p. Bożena Duńka

p. Agata Słabosz

p. Agata Futoma

p. Krystyna Kreiser

p. Danuta Bubółka

p. Aldona Olak

rozwijanie zdolności matematycznych

XII  Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej, Wiedzy o Lesie oraz Biologiczny.

IV-VIII

p. Dominika Mielnik

p. Renata Całka

p. Artur Całka

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Konkurs Kaligraficzny

I-III

p. Agata Futoma

p. Krystyna Kreiser

kultywowanie pięknego pisania

MAJ

Konkurs o szkodliwości palenia.

VII

p. Renata Całka

p. Artur Całka

promocja zdrowia

Konkurs piosenki.

I-III

p. A. Olak

rozwijanie zdolności artystycznych

CZERWIEC

MAM TALENT

I - VIII

p. Katarzyna

Golańska-Schulz

Wychowawcy klas

promowanie uczniów

 

Aktualności

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA w Szczytnej im. Orła Białego
    Szczytna ul. Kościelna 6
    sp-szczytna@o2.pl
  • (074) 86-83-364

Galeria zdjęć